“తరుణ్ from తెలుగు medium” – Tarun from Telugu medum

తెలుగు వాళ్ళం ఐయుండి కూడా తెలుగులో మట్లాడడానికి సిగ్గు…
అదే ఇంగ్లిష్ లో మట్లాడితే వాడేదో పెద్ద తోపు అని మీ ఫీలింగ్……

Thank you.
-Flying Cat Pictures

Flying Cat Pictures

an Abhiram pilla film

“Tarun from Telugu medium”
Genre : Love/Comedy
Language : Telugu
Production Number : 1

Cast:
Krishna, Shubhangi, Ravi Siva Teja, Deepu, Mounika, Vinay, Bhaskar.

Crew :
Cinematography : Sreekanth Arpula

Titles : Venkat Vadisetty

Editing : Malli

Story, Screenplay, Dialogues & Direction : Abhiram Pilla

https://www.facebook.com/abhiramFilmaker