Touch Chesadu (ఎన్ని కబుర్లైనా చెప్తాడు ) Telugu short film
A film by Ravi Kiran Raju.
ph:9030953978 kiran4films@gmail.com
Telugu short film. 20 min. Dec 2012
Cast : Bhargavi . Harish Naga . Chethan Banala
Co-Directors: Rahul Raj Vanam . Vikas Sai
Music: Sunil Kashyap. Lyrics: Vamshi
Cinematography : Shirin Sriram
https://www.facebook.com/shirinsriram
Produced by Acharya Anirudh, Vikas GV
Story: Vaishu Tanu, Ravi Kiran
Dialogues,Screenplay, Editing, Direction by Ravi Kiran Raju
https://www.facebook.com/kiran4films